Prekestolen
Sør-vestre korsarm
Nord-østre korsarm
Østre korsarm
Kongetavla fra 1685
Skipet
Altertavla
Skrevet bakpå altertavla
Servicehus og bårehus
1000 år gammelt ildsted under kirkegulvet
Kongetavlene i Utistua Røv