Vikinggrava

Utgravningen ved Mo kirke skjedde fordi Surnadal kommune ønsket å utvide kirkegården. Fylkesarkeolog Bjørn Ringstad foretok derfor en forundersøkelse i desember 1994. Han fant da omrisset av en båt, et sverd, et bryne og en ildlagningsflint. Andre spor i bakken kunne tyde på flere graver.

Funnene ble gravet ut 6.-23. juni i 1995 av Vitenskapsmuseet. Gravelaget bestod av student Rut Helene Langbrekke Nilsen som skulle skrive hovedoppgave om båtgraver, to russiske arkeologer (Vladimir Nazarenko fra St.Petersburg og Tamara Pushkina fra Moskva), under ledelse av Anne Stalsberg fra Vitenskapsmuseet.

Båten lå i retning nord-sør. Forstavnen pekte trolig mot sør, fordi funnene viste at mannen lå med føttene mot sør. Forstavnen var ødelagt av en gammel grøft. Båten var klinkbygd. Bare 157 av båtnaglene og rester av de nederste 3 bordgangene og kjølen var bevart, resten var råtnet bort. Bordgangene var helt tydelige fordi naglene lå på plass (men det var vanskelig å grave dem frem uten å flytte eller ødelegge dem). Akkurat som i dag var avstanden mellom naglene - avstanden mellom tuppene på tommeltotten og lillefingeren på en sprikende hånd.

Skjelettet til den døde var råtnet bort, bare noen småbiter var igjen, men gravgodset viser at det var en mann. Gravgodsets plassering viser at han lå med hodet i akterenden og så mot sør og elva. Han hadde fått med seg utstyr for livet etter døden i haugen: Et fint sverd med ornert grep og mønstersmidd klinge, to spyd, antageligvis en tylft med piler- bare 10 ble funnet, 2 kniver, en liten tang, sigd, bryne, ildlagningsflint, 4 perler - en av rav, to av glass og en av skifer.

Et svart lag dekket deler av båten, det kan være rester av et neverlag som har dekket den døde, eller etter en skinnfell den døde lå på. Laget var for dårlig bevart til å bestemme det nærmere. Det ble ikke funnet spor etter skjoldet som trolig har ligget over graven. Skjoldbuen av jern kan være pløyd vekk siden den lå øverst i graven.
På grunnlag av sverdet kan grava dateres til første havlvdel av 900-tallet.

Skiferhellene som er lagt ned på båtgrava.

Infotavle ved parkeringsplassen.

Hvis du er interessert i detaljer om enkeltgjenstander som ble funnet, kan du klikke her.

Mo kirke   1728
Øvre Surnadal

Bildet er tatt en gang
mellom 1895 og 1901

Altertavla anno 1912

Lilleklokka fra 1650

Summary in English

Eksterne lenker:

Kirkekontoret
Rindal og Surnadal

Surnadal kommune
NTNU
Den Norske Kirke