Referat fra soknerådsmøtene finner du her.
Mo sokneråd 2012 - 2015:
Leder:
Erik L. Moen    928 08 706
Nestleder:
Inge Solheim
Sekretær:
Elisabeth Mo
Økonomi:
Anne Sabine Laarmann Moen
1.vara:
Anita Sande
-------------------------------------------------
Fra venstre:
Anne S. L. Moen, Heidi Fugelsøy,
Elisabeth Mo, Erik L. Moen, Anita Sande, Vidar W. Rygh.
---------------------------------------------------------------
Mo sokneråd 2010 - 2011:
Leder:
Antonie Moen
Nestleder:
Torunn Moen
Sekretær:
Mary Moen
Kasserer:
Inger Bodil Eidsli
1.vara:
Otto Dalseg
Mo sokneråd 2006 - 2009:
Leder:
Tove Naterstad
Nestleder:
HaraldFugelsøy
Sekretær:
Elin Moen
Kasserer:
Oddbjørg Wilhelmsen
1.vara:
Kjell Oddvar Fiske
Mo sokneråd 2002 - 2005:
Leder:
Paula Ranes
Nestleder:
Inge Solheim
Sekretær:
Liv Oddny Harang
Kasserer:
Kristin Bruset Fiske
1.vara:
Tordis Moen Bakke
Mo sokneråd 1998 - 2001:
Leder:
Leif Peder Fugelsøy
Nestleder:
Eva Sande
Sekretær:
Tove Mogstad Strand
Kasserer:
Ingunn Harang
1.vara:
Ingebrigt G. Moen

På vårparten i 2003 ble det oppdaget at et par gulvplanker i sør-vestre korsarm begynte å svikte og det ble bestemt at gulvet skulle tas opp. Kirken ble stengt slik at tiltak kunne settes i verk.
Riksantikvar og fylkesarkeolog ble koblet inn og det ble funnet omfattende soppangrep under gulvplankene.
Sand og jord ble fjernet for å bedre luftsirkulasjonen og angrepet treverk ble erstattet med nytt. Under dette arbeidet fant man et ca. 1000 år gammelt ildsted.

Kirkekontoret, med kirkeverge Ingeborg Nordlund i spissen, var sterkt involvert under hele prosessen og Surnadal kommune gav økonomisk garanti.

Sommerferien kom midt oppi utbedringen og sokneråd og bygdefolk var spente på
om kirken kunne åpnes til 275-årsjubileet den 23. september.
Det ble lagt et provisorisk gulv, slik at feiringen kunne gjennomføres.
Det var mange geistlige tilstede, bla. prost Nerheim og biskop Bondevik.
Etter gudstjenesten var det festmiddag med div. innslag på Mo skole, om om kvelden ble det underholdning i Surnadal kulturhus.


Orgelet i kirken har vært tema i mange år, for det tålte ikke temperatursvingninger, noe som resulterte i falske toner - til stor irritasjon for både menighet og organist.
Soknerådet i perioden 1998 - 2001 begynte å jobbe med saken.
Antatt pris for nytt orgel ble stipulert til et sted mellom åtte hundre tusen og en million og det ble opprettet orgelkonto i banken.
Det ble satt i gang kronerulling og folk var rause med å gi penger til nytt orgel. I tillegg til disse pengene, kom det testamentariske gaver og gaver fra privatpersoner.
Soknerådet i inneværende periode 2002 - 2005 videreførte arbeidet og etter hvert ble orgelsituasjonen så prekær at noe måtte gjøres.
Det ble innhentet ekspertise og flere muligheter ble vurdert. Hvis man valgte å bygge orgel, måtte man ta opp lån. Hva med elektronisk orgel, som kostet under halvparten av et ordinært? Til dette var det nok penger på kontoen, men det var delte meninger.

Mens man jobbet intens med saken, dukket det opp et tilbud man måtte se nærmere på, et rimelig og godt alternativ.
Pris:430.000,- pluss demontering/montering.
I samråd med kirkeverge Ingeborg Nordlund og kantorene Oddveig Helset Halle og Arne Martin Aandstad (Rindal),
vedtok Mo sokneråd å kjøpe dette orgelet.
Orgelet ble montert i slutten av september i 2004 og klangen ble tilpasset kirkerommet.
Ved gudstjenesten den 17. oktober ble Reil-orgelet offisielt tatt i bruk.
Et barokk-orgel, bygget av Gebrüder Reil, Nederland, i 1987. Med 11 stemmer, fordelt på to manualer og pedal. Orgelet er laget etter barokk-idealer, både når det gjelder disposisjon, utforming av mekanikk, orgelhus og klaviatur. Det har vært i privat eie hos organist Johan Gjendem i Elnesvågen.
Orgelet skiller seg ut fra de andre som står i Surnadal prestegjeld idag, og tilfører derved noe nytt. Det passer svært godt til musikk fra barokktiden - den gangen Mo kirke ble bygget - men det er samtidig ikke så spesielt at det utelukker musikk fra andre musikalske stilepoker.


Avisomtale fra Tidens Krav  

Mo kirke   1728
Øvre Surnadal

Bildet er tatt en gang
mellom 1895 og 1901

Altertavla anno 1912

Lilleklokka fra 1650

Summary in English

Eksterne lenker:

Kirkekontoret
Rindal og Surnadal

Surnadal kommune
NTNU
Den Norske Kirke